Akronim GDPR

GDPR

GDPR ialah akronim untuk Peraturan Perlindungan Data Am.

Peraturan mengenai perlindungan data dan privasi di Kesatuan Eropah dan Kawasan Ekonomi Eropah. Ia juga menangani pemindahan data peribadi di luar kawasan EU dan EEA.