Akronim ETL

ETL

ETL ialah akronim untuk Ekstrak, Ubah, dan Muatkan.

Platform di mana aktiviti data digabungkan untuk mendapatkan semula data daripada satu sistem, mengubah atau menukarnya mengikut keperluan dan meletakkannya ke dalam sistem lain. Proses ETL boleh dicapai secara pemrograman tetapi selalunya diserahkan kepada platform pihak ketiga di mana proses boleh dicetuskan atau dijadualkan.