Akronim ER

ER

ER ialah akronim untuk Resolusi Entiti.

Proses menentukan apabila rujukan kepada entiti dunia sebenar adalah setara (entiti yang sama) atau tidak setara (entiti yang berbeza). Dalam erti kata lain, ia adalah proses mengenal pasti dan memautkan berbilang rekod kepada entiti yang sama apabila rekod diterangkan secara berbeza dan begitu juga sebaliknya.