Akronim DRR

DRR

DRR ialah akronim untuk Kadar Pengekalan Dolar.

Peratusan hasil yang anda simpan berbanding hasil yang anda miliki pada permulaan tempoh (tidak mengira hasil baharu). Cara mengira ini adalah dengan membahagikan pelanggan anda mengikut julat hasil, kemudian mengira CRR untuk setiap julat.