Akronim DOOH

DOOH

DOOH ialah akronim untuk Digital Di Luar Rumah.

Pengiklanan luar rumah digital ialah subsegmen pengiklanan luar rumah (DOOH) di mana pengiklanan luar, media luar dan media luar rumah, disambungkan secara digital dan tersedia kepada platform pengiklanan untuk menjangkau khalayak yang tidak berada di dalam rumah. rumah itu. Pengiklanan DOOH termasuk papan iklan digital, iklan paparan dan poster digital yang dilihat apabila seseorang berada di luar rumah mereka dan melakukan aktiviti yang biasanya berkaitan dengan iklan tersebut. Ia juga termasuk pasaran baharu, Audio Out-Of-Home (AOOH).