Akronim DNS

DNS

DNS ialah akronim untuk Sistem Nama Domain.

Sistem penamaan hierarki dan terpencar yang digunakan untuk mengenal pasti komputer, perkhidmatan dan sumber lain yang boleh dicapai melalui Internet atau rangkaian Protokol Internet yang lain. Rekod sumber yang terkandung dalam nama domain mengaitkan DNS dengan bentuk maklumat lain.