Akronim DAM

DAM

DAM ialah akronim untuk Pengurusan Aset Digital.

Platform dan sistem storan untuk fail media kaya termasuk imej dan video. Platform ini membolehkan syarikat mengurus aset mereka semasa mereka membuat, menyimpan, menyusun, mengedar dan – secara pilihan – menukar kandungan yang diluluskan jenama di lokasi terpusat.