Akronim CVR

CVR

CVR ialah akronim untuk Tingkat Penukaran.

Kadar penukaran ialah peratusan pengguna yang melihat iklan atau seruan tindak berbanding pengguna yang benar-benar menukar. Penukaran mungkin pendaftaran, muat turun atau lebih biasa pembelian sebenar. Kadar penukaran ialah metrik kritikal untuk mengukur kempen pemasaran, kempen pengiklanan dan prestasi halaman pendaratan.