Akronim CSS

CSS

CSS ialah akronim untuk Cascading Style Sheets.

Metodologi untuk menyimpan dan menggunakan pembentangan dokumen yang ditulis dalam bahasa penanda seperti HTML menggunakan pelayar. CSS ialah teknologi asas World Wide Web, bersama HTML dan JavaScript