Akronim CRR

CRR

CRR ialah akronim untuk Kadar Pengekalan Pelanggan.

Peratusan pelanggan yang anda kekalkan berbanding dengan bilangan yang anda ada pada permulaan tempoh (tidak mengira pelanggan baharu).