Akronim CPQ

CPQ

CPQ ialah akronim untuk Konfigurasikan Petikan Harga.

Konfigurasikan, perisian sebut harga adalah istilah yang digunakan dalam industri perniagaan ke perniagaan (B2B) untuk menerangkan sistem perisian yang membantu penjual memetik produk yang kompleks dan boleh dikonfigurasi.