Akronim CPM

PKM

CPM ialah akronim untuk Kos Setiap Batu.

Kos setiap Batu (atau kos setiap seribu) ialah kaedah lain yang digunakan oleh penerbit untuk mengenakan bayaran untuk pengiklanan. Kaedah ini mengenakan bayaran setiap 1000 tera (M ialah angka Rom untuk 1000). Pengiklan dicaj untuk setiap kali iklan mereka dilihat, bukan berapa kali iklan itu diklik.