Akronim CPL

CPL

CPL ialah akronim untuk Kos Setiap Lead.

CPL mempertimbangkan semua kos yang diperlukan untuk menghasilkan petunjuk. Termasuk wang pengiklanan yang dibelanjakan, penciptaan cagaran, yuran pengehosan web dan pelbagai kos lain, sebagai contoh.