Akronim CPI

IHP

CPI ialah akronim untuk Petunjuk Prestasi Pelanggan.

Metrik memberi tumpuan kepada persepsi pelanggan seperti masa untuk menyelesaikan, ketersediaan sumber, kemudahan penggunaan, kemungkinan untuk mengesyorkan dan nilai produk atau perkhidmatan. Metrik ini secara langsung dikaitkan dengan pengekalan pelanggan, pertumbuhan pemerolehan dan peningkatan nilai bagi setiap pelanggan.