Akronim CPA

CPA

CPA ialah akronim untuk Kos Per Perolehan.

Kos Setiap Pemerolehan ialah metrik pemasaran yang mengukur kos agregat untuk memperoleh seorang pelanggan yang membayar pada peringkat kempen atau saluran. CPA ialah ukuran penting bagi kejayaan pemasaran, secara amnya dibezakan daripada Kos Memperoleh Pelanggan (CAC) melalui aplikasi butirannya.

sumber: BigCommerce