Akronim CNN

CNN

CNN ialah akronim untuk Rangkaian Neural Konvolusi.

Sejenis rangkaian neural dalam yang sering digunakan untuk tugas penglihatan komputer.