Akronim CNAME

CNAME

CNAME ialah akronim untuk Rekod Nama Kanonik.

Rekod Nama Kanonik atau CNAME ialah jenis rekod DNS yang memetakan nama alias kepada nama domain yang benar atau berkanun. Rekod CNAME biasanya digunakan untuk memetakan subdomain seperti www atau mel ke domain yang mengehos kandungan subdomain tersebut.