Akronim CMRR

CMRR

CMRR ialah akronim untuk Pendapatan Berulang Setiap Bulan Berkomitmen.

Satu lagi akronim jualan dari bahagian perakaunan. Ini adalah formula untuk mengira MMR pada tahun fiskal yang akan datang. Formula untuk mengira CMRR ialah (MMR semasa + MMR komited masa hadapan, tolak MMR pelanggan yang tidak mungkin memperbaharui dalam tahun fiskal.