Akronim CLTV

CLTV

CLTV ialah akronim untuk Nilai Seumur Hidup Pelanggan.

Unjuran yang menghubungkan keuntungan bersih kepada keseluruhan perhubungan kitaran hayat pelanggan. Juga dikenali sebagai CLV.