Akronim CISO

CISO

CISO ialah akronim untuk Ketua Pegawai Keselamatan Maklumat.

Seorang eksekutif peringkat kanan dalam organisasi yang bertanggungjawab untuk menubuhkan dan mengekalkan visi, strategi dan program perusahaan untuk memastikan aset dan teknologi maklumat dilindungi secukupnya.