Akronim CASS

CASS

CASS ialah akronim untuk Sistem Sokongan Ketepatan Pengekodan.

Sistem yang digunakan oleh Perkhidmatan Pos Amerika Syarikat (USPS) untuk menilai ketepatan perisian yang membetulkan dan memadankan alamat jalan.