Akronim CAGR

CAGR

CAGR ialah akronim untuk Kadar Pertumbuhan Tahunan Kompaun.

Kadar purata tahunan pertumbuhan hasil antara dua tahun tertentu, dengan mengandaikan pertumbuhan berlaku pada kadar terkomponen secara eksponen.

sumber: Gartner