Akronim CAC

CAC

CAC ialah akronim untuk Kos Memperoleh Pelanggan.

Kos memenangi pelanggan untuk membeli produk atau perkhidmatan. Sebagai unit ekonomi yang penting, kos pemerolehan pelanggan selalunya berkaitan dengan nilai seumur hidup pelanggan. Dengan CAC, mana-mana syarikat boleh mengukur jumlah yang mereka belanjakan untuk memperoleh setiap pelanggan.