Akronim BIMI

BIMI

BIMI ialah akronim untuk Petunjuk Jenama untuk Pengenalan Mesej.

Spesifikasi yang membenarkan paparan logo jenama di sebelah e-mel yang disahkan untuk mengelakkan jenama ditiru melalui e-mel.