Akronim BANT

BANTUAN

BANT ialah akronim untuk Pihak Berkuasa Belanjawan Memerlukan Masa.

tamatkan sama ada masa yang sesuai untuk menjual kepada prospek.