Akronim AutoML

AutoML

AutoML ialah akronim untuk Pembelajaran Mesin Automatik.

Penggunaan Pembelajaran Mesin berskala dalam Salesforce yang menampung semua pelanggan dan semua kes penggunaan tanpa memerlukan saintis data untuk digunakan.