Akronim ASR

ASR

ASR ialah akronim untuk Pengiktirafan Ucapan Automatik.

Keupayaan sistem untuk memahami dan memproses pertuturan semula jadi. Sistem ASR digunakan dalam pembantu suara, chatbots, terjemahan mesin dan banyak lagi.