ASIN Akronim

SEPERTI DALAM

ASIN ialah akronim untuk Nombor Pengenalan Piawai Amazon.

Pengecam unik 10 huruf dan/atau nombor untuk produk yang diberikan oleh Amazon.com untuk pengenalan produk dalam tapak e-dagang mereka. Untuk buku, ASIN ialah ISBN.