Akronim AM

AM

AM ialah akronim untuk Pengurus Akaun.

AM ialah orang jualan atau khidmat pelanggan yang bertanggungjawab mengurus akaun pelanggan yang besar atau kumpulan akaun yang besar.