Akronim AIDA

AIDA

AIDA ialah akronim untuk Perhatian, Minat, Keinginan, Tindakan.

Ini adalah kaedah motivasi yang direka untuk memotivasikan orang ramai untuk membeli dengan mendapatkan perhatian, minat, keinginan mereka untuk produk, dan kemudian memberi inspirasi kepada mereka untuk mengambil tindakan. AIDA ialah pendekatan yang berkesan untuk panggilan dingin dan pengiklanan respons langsung.