AE singkatan

AE

AE ialah akronim untuk Eksekutif Akaun.

Ini ialah ahli pasukan jualan yang menutup tawaran dengan peluang jualan yang layak. Mereka amnya ialah ahli pasukan akaun yang ditetapkan sebagai jurujual utama untuk akaun tersebut.