Akronim 4P

4P

4P ialah akronim untuk Produk, Harga, Tempat, Promosi.

Model pemasaran 4P merangkumi produk atau perkhidmatan yang anda jual, berapa banyak yang anda caj dan nilainya, tempat anda perlu mempromosikannya dan cara anda mempromosikannya.